?

Log in

No account? Create an account
 
Maan Balcita
11 April 2019 @ 10:15 pm
Title: Violeta
Artist: IZ*ONE

I really love the dance part, and of course all of these beautiful girls :) ♥


izone-violeta-dance-cover-contest

(watch it here) or (download here)
 
 
 
 
 
 
Maan Balcita
13 December 2018 @ 06:28 am
15 weeks 5 days. Last day na ng second hospital confinement ko ngayon. Imagine that, it had been weeks na halos masama ang pakiramdam ko at hindi ko pa din talaga alam kung bakit.. aside from the usual na sagot na “ganyan talaga ang magbuntis, at nataong maselan ka talaga.”
Read more...Collapse )